Vásárlástól való elállás

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………………….
————————————————————————————————————————
3
Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának és
elektronikus levelezési címének megjelölése.
4
Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5
A megfelelő jelölendő

Letölthető elállási nyilatkozat (pdf)